I forbindelse med faget Design 2 jobbet Birk, Ådne og jeg sammen om å skape et produkt med fokus på effekten på sluttbrukeren. ​​​​​​​Betalingsterminalen er 3D-modellert i Fusion 360 og rendret i i KeyShot. Grensesnittet er laget i Adobe XD. 
Min rolle i prosjektet 
I et team på tre jobbet vi sammen om å skape et produkt med fokus på effekten på sluttbrukeren. Vi jobbet tett sammen hele veien, og samarbeidet godt om arbeidsoppgavene. Vi startet med idémyldring og brukerinnsikt, definerte brukergruppe og statement, og satte opp karakteristikker for produktet vårt. Deretter prototypet vi betalingsterminalen vår i skum og brukertestet den. Til slutt 3D-modellerte jeg betalingsterminalen i Fusion 360 og rendret i KeyShot8. 
Problemstilling
Statement: Vi ønsker at betaling på restaurant skal være komfortabelt og enkelt både for kunde og servitør. 
Brukergruppe: Restaurantbesøkende og servitører. 
Med betaling på restaurant som problemstilling analyserte vi betalingssituasjonen og fant fram til følgende karakteristikker som skulle kjennetegne løsningen vår: 
fleksibel, intuitiv, pålitelig, effektiv og komfortabel.
Sluttbrukereffekten vi vil at både servitør og kunde skal sitte igjen med er at betalingen foregikk oversiktlig, at kunde-servitør-forholdet er godt og at betalingen er en god avslutning på restaurantbesøket. ​​​​​​​​​​​​​​
Løsning
Vi kom til slutt fram til den kundestyrte betalingsterminalen. Ved betaling vil servitøren levere terminalen til kundene, der de med et enkelt og oversiktlig grensesnitt kan ta tiden de vil til å betale, og velge prosentvis tips og splitte regningen om det er ønsket. ​​​​​​​​​​​​​​
Back to Top