Sommeren 2020 jobbet jeg som UX Designer i et tverrfaglig team hos Telenor. Vi studerte Min Sky, Telenors bildelagringstjeneste, og så på hvordan vi kunne øke engasjementet blant brukere i tjenesten.
Jeg vil dele litt av prosessen vår og hvilke metoder vi brukte. I tillegg vil jeg fortelle om min rolle i prosjektet og gi en kort intro til to konkrete ideer vi mener vil øke engasjement i Min Sky. 
Min rolle i prosjektet 
Jeg jobbet som UX Designer i et team bestående av to UX Designere og en Business Developer. Som UX designere ble vår første arbeidsoppgave å planlegge designsprintene vi skulle gjennomføre i løpet av sommeren. Da vi hadde definert to områder vi ville jobbe med, bildevedlikehold og intern deling av bilder, fikk jeg hovedansvar for å lage prototypen til vedlikeholds-funksjonen. Vi startet sammen med å finne ut hvordan vi ville at funksjonen skulle fungere før jeg lagde den ferdige prototypen i Sketch og inVision. Kari og jeg jobbet mye sammen og diskuterte da vi prototypet, men jobbet ofte på hver vår prototype. Deretter lagde jeg en detaljert brukermanual for prototypen, og spørsmål til brukertesting av den. Under intervjuene deltok jeg som observatør og notatfører. Jeg redigerte filmen som demonstrerer funksjonen Rydd Opp i Adobe After Effects. Den siste uken presenterte vi prosjektet vårt for Telenor Mobile og NOL, Norgesledelsen i Telenor. 
Prosess
Vi startet prosessen med et pre-case der vi så på onboarding, UX og UI. Pre-caset gjorde at vi ble godt kjent med tjenesten, og ga oss et grunnlag for å finne områder med forbedringspotensiale.
Hver uke i løpet av prosjektet gjennomførte vi designsprinter til to valgte områder. For eksempel onboarding og deling av bilder. Vi startet mandagen med å skaffe brukerinnsikt og empatisere med bruker. Vi fikk eksisterende brukerinnsikt av prosjektlederne våre, i tillegg lagde vi spørreundersøkelser og utforsket konkurrerende tjenester.
Kort sagt samlet vi alt vi kunne av brukerinnsikt, fikk det opp på post-it lapper og i Miro boardet vårt. Neste steg var å organisere og sortere innsikten for å definere problemet. Disse to stegene ga oss svar på spørsmålet om hva problemet er. ​​​​​​​
Andre halvdel av designsprinten brukte vi på å få svar på spørsmålet om hva løsningen skal være. Vi idemyldret vi løsninger, prototypet og testet på aktive Min Sky brukere. Under brukertestene fikk vi bekreftet og avkreftet hypoteser vi hadde laget oss, dette brukte vi videre inn i neste sprint. ​​​​​​​
Bildevedlikehold ​​​​​​​
Kjenner du deg igjen i å ha bilder liggende i bildegalleriet som du egentlig ikke trenger? For eksempel en serie av liknende bilder, uklare bilder eller screenshots? 
Hypotesen vår er at det er et behov for en enklere måte å rydde opp i disse bildene. Vi tror at en vedlikeholdsfunksjon vil kunne oppmuntre brukere til å bruke Min Sky til å samhandle med bildene sine. Og dermed øke engasjementet i Min Sky. 
​​​​​​​

Basert på denne ideen lagde vi en prototype og testet den på aktive brukere. Funksjonen vi har laget har vi kalt Rydd Opp og det er en opprydningsfunksjon som skal hjelpe brukere med å sortere ut og slette bilder de ikke vil ha. I løpet av brukertestene fant vi ut at brukere kjenner seg igjen i at bilder hoper seg opp, og at det å sortere de ut er en stor jobb. Det kom også fram at brukere ønsker seg en enklere løsning på problemet. 
Her er en video som demonstrerer hvordan funksjonen fungerer. Prototypen er laget i Sketch og inVision, videoen er redigert i Adobe After Effects.
Intern deling av bilder
Innsikt viser at en viktig grunn for å bruke skylagring er å kunne dele bilder. I tillegg har vi innsikt som viser at den tredje største grunnen for at brukere velger andre skylagringstjenester enn Min Sky, er at de tilbyr bedre bildedeling. Altså virker det som dette er et område med forbedringspotensiale i Min Sky.​​​​​​​
For å sende bilder fra Min Sky i dag må du enten ut av appen eller dele en link som kan bli videresendt. Begge deler utgjør risikofaktorer når det kommer til sikkerhet. Å tillate brukere å bli i appen når de deler bilder vil også gjøre at de tilbringer mer tid i appen. ​​​​​​​
Løsningen vår er en intern delingsfunksjon som lar brukere sende bilder direkte til andre Min Sky brukere inne i appen.​​​​​​​ Bilder vil kunne sendes på tvers av operativsystemer i full kvalitet. Konseptet krever fortsatt at det defineres en profil som du sender og mottar bilder med da man til nå ikke har en definert brukerprofil i tjenesten. Vi tror denne profilen må defineres på et overordnet nivå, og ikke være eksklusiv for Min Sky.​​​​​​​
Alle vi testet prototypen på syntes den var lett å bruke, og at ideen er en logisk utvidelse av Min Sky som de ser for seg å bruke.
Back to Top