I faget prototyping for interaktive medier skulle jeg lage et digiplayprodukt som skulle oppfordre til spill gjennom digital feedback. 
Prosjektet ga meg en innføring i hvordan skape interaktive produkter og brukeropplevelser ved bruk av Arduino og sensorer. 
Det gruppebaserte prosjektet vårt ble brått avsluttet våren 2020 da skolen og resten av samfunnet stengte ned. Jeg måtte begynne på nytt, med ny oppgave og for å være helt ærlig: med ganske mye mindre motivasjon. Jeg måtte finne en måte å starte på nytt, så jeg startet for meg selv med en klassisk, iterativ designprosess. Jeg startet med å skaffe brukerinnsikt ved å søke på nett, og intervjue de jeg bor i kollektiv med. Med den innsikten som grunnlag startet jeg med idé- og konseptutvikling. Jeg satte opp krav til hva produktet mitt måtte ha, hva det burde ha, og hva det kunne ha. Blant annet bestemte jeg at produktet måtte ha et element som skapte konkurranse. Det burde være at man kan slå rekorden sin på noen måte. Og kunne være at konkurransen var mellom to spillere. For min egen del tenkte jeg også tidlig at jeg ville lage et spill der kodingen bak er litt jobb.
Etter idé- og konseptutviklingen satt jeg med en idé om spillet jeg ville lage. Et spill der brukeren blir bedt om å huske lengre og lengre sekvenser av lys. Da satte jeg i gang med prototyping. Jeg måtte tilbake til brukeren igjen, og skaffe innsikt om hvordan spillet skulle utformes. Første spørsmål jeg måtte finne svar på var hva slags sensorer det var best å feedback med. Etter jeg hadde bestemt meg for lys og knapper måtte jeg bestemme hvor mange, og hvordan de skulle plasseres. Etter alt dette var bestemt var det bare å kjøpe inn sensorer, og starte å kode. Etter jeg var ferdig å kode satte jeg i gang med brukertesting. Jeg ville jeg gjøre en grundig brukertesting (på folk jeg delte husstand med) før jeg bygde etuiet, så jeg var sikker på utformingen. Til slutt måtte jeg bygge etuiet. 
Spillet går ut på å huske sekvenser. Spilleren trykker på start og maskinen svarer ved at ett lys lyser. Spilleren skal da trykke på tilhørende knapp. I det spilleren gjør det, forteller maskinen spilleren at man har gått opp til nivå to. På nivå to lyser en sekvens av to lys.
Slik fortsetter spillet: maskinen gir en sekvens av lys, og spilleren må gjenta ved å trykke på knappene i riktig rekkefølge. Bruker spilleren for lang tid eller trykker feil, blinker alle fire knappene, og spillet er over. 
Back to Top