I faget design 3 studerte vi HBO Nordic og jobbet brukersentrert for å komme fram til et mer brukervennlig grensesnitt. Faget har gitt meg en verktøykasse av metoder for analyse av brukere og en dypere forståelse for brukersentrert design.
Blant annet har jeg blitt godt kjent med modellen Double Diamond og Human Centered Design. Jeg har også vært fasilitator for en fokusgruppe og fått god erfaring med å gjennomføre observasjon, intervju og brukertester. ​​​​​​​
Bildene er fra en fokusgruppe mot slutten av prosjektet. Der arbeidet vi oss gjennom all informasjon vi hadde samlet gjennom spørreundersøkelser, intervjuer og observasjoner, og kom fram til konkrete løsninger på problemene som hadde dukket opp. Vi brukte god tid i forkant på å planlegge hva målet med fokusgruppen var og hvordan vi ville komme oss dit. Det var gøy å få prøve meg som fasilitator for en fokusgruppe og å se alle løsningene som kom fram. 
Min rolle i prosjektet
Vi jobbet slik at alle fem i gruppen fikk prøve seg på de fleste delene av prosjektet, med flytende roller. Jeg gjennomførte brukerobservasjon og brukerintervju, og da andre på gruppen gjorde det, tok jeg notater. Sammen planla vi en fokusgruppe, og jeg var fasilitator under fokusgruppen. Den største utfordringen for meg var å holde tidsskjema og diskusjonen til tema. Det er ikke alltid lett å vite når man burde bryte inn. Det var også en utfordring der fokusgruppen ikke ble enige. Det løste jeg ved å først la de prøve å diskutere fram en løsning, og hvis de fortsatt ikke ble enige fikk hver av de stemme på løsningen de likte best.

​​​​​​​Det synes jeg er en god løsning fordi det ikke bare er den høyeste stemmen som blir hørt. Derfor brukte jeg ikke bare dot voting der det var uenighet, men flere ganger i løpet av fokusgruppen. 
Da vi hadde laget prototype til løsningen testet vi den på brukere. Vi testet om prototypen løste de problemene som hadde dukket opp under observasjon og intervjuer i innsiktsfasen. 
Plakaten under oppsummerer prosjektoppgaven. Vi jobbet sammen om tekst på plakat, illustrasjonene har jeg tegnet i Illustrator. 
Back to Top